Z pasją o komunikacji!

Trudno było nie zauważyć metamorfozy Rafała Dutkiewicza, kiedy okazało się, że dojdzie do drugiej tury wyborów.

Nowe hasło wyborcze – „BLIŻEJ” – miało być odpowiedzią na największy zarzut wobec prezydenta, czyli sprawowania rządów w oderwaniu od głosu i woli mieszkańców. Co nowego w dziedzinie transportu obiecał nam odmieniony prezydent?

Komunikacja zbiorowa absolutnie najważniejszym priorytetem

Podobnie jak swoja kontrkandydatka Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), Rafał Dutkiewicz wielokrotnie podkreślał w drugiej części kampanii, że transport zbiorowy, ale przede wszystkim szerokorozumiana mobilność jest dla niego rzeczywistym i najważniejszym priorytetem. Wyraz „priorytet” w kontekście transportu zbiorowego padał z ust prezydenta nader często, nadto odmieniany przez wszystkie przypadki. Podczas pierwszej debaty zapewnił, iż na każdą złotówkę wydaną z miejskiej kasy na budowę infrastruktury komunikacyjnej przypadać będzie więcej niż złotówka zainwestowana w transport zbiorowy. Na same przedsięwzięcia prorowerowe Dutkiewicz obiecał wydać ponad sto milionów złotych

Nowe inwestycje taborowe

Wystarczyły dwa dni od wyborów, żeby prezydent zmienił zdanie o tym, ile nowych tramwajów należy wprowadzić na wrocławskie tory. Na kilka dni przed drugą turą, w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego mówił o zakupie kilkudziesięciu wozów tramwajowych. W swoim programie wyborczym wskazał liczbę trzydziestu pojazdów. Niedługo potem ilość tę ograniczył do kilkunastu sztuk i zarzekał się na antenie Radia Wrocław, że nigdy nie wskazał liczby 30. Już dziś wiemy, że przynajmniej 6 nowych tramwajów dostarczy bydgoska Pesa. Dutkiewicz obiecał ponad sto nowych autobusów, w tym 60, które pojawią się na ulicach Wrocławia w marcu przyszłego roku. Prezydent zapewnił również, że w przyszłej kadencji już wszystkie autobusy będą klimatyzowane.

Tramwaj na Nowy Dwór

Poproszony przez dziennikarza Telewizji Wrocław o wskazanie linii tramwajowych planowanych do wybudowania w swojej czwartej kadencji, Rafał Dutkiewicz powiedział, że linie tramwajowe bądź wydzielone linie metrobusowe dla elektrycznych autobusów muszą połączyć Nowy Dwór z centrum Wrocławia. Czy deklaracja ta jest zapowiedzą możliwości wycofania się magistratu z budowy dedykowanej wyłącznie autobusom jezdni w ul. Strzegomskiej? Tego nie można jednoznacznie stwierdzić, gdyż program wyborczy – napisany co prawda jeszcze przed pierwszą turą wyborów – zakłada wprowadzenie nowego środka transportu publicznego – metrobusu, ale nie określa on, w których miejscach taki system miałby funkcjonować, w dokumencie nie pojawiają się także żadne rozwiązania dedykowane Nowemu Dworowi.

Lepiej skomunikowane obrzeża

Jedną z najpilniejszych do rozwiązania spraw czwartej kadencji prezydenta Dutkiewicza będzie według zapowiedzi poprawienie komunikacji Jagodna z centrum miasta poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji zbiorowej i wzrost przepustowości trasy biegnącej na to peryferyjnie położone osiedle. Prezydent, podobnie jak w przypadku Nowego Dworu, mówił w kontekście Jagodna o linii tramwajowej lub wydzielonej linii metrobusowej. Częściej mają też kursować autobusy (a może i nawet pociągi – w programie wyborczym Dutkiewicza znalazła się zapowiedź uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej) na Psie Pole.

Więcej torowisk w centrum

Likwidacja Przejścia Świdnickiego umożliwi wytyczenie przystanków podwójnych przy Barbarze, jednak według Dutkiewicza inwestycja ta nie zwiększy w stopniu zadowalającym przepustowości torowiska tramwajowego położonego między jezdniami ulicy Kazimierza Wielkiego. Prezydent zapowiedział, że równolegle do Trasy W-Z, na północ od niej, pojawi się nowa, projektowana linia tramwajowa.

Słowa słowami, program programem

Kwestia ilości planowanych do zakupu tramwajów jak w soczewce skupia sprzeczności pomiędzy tym, co Dutkiewicz mówił przed drugą turą wyborów a tym, co bardzo ogólnie zostało zapisane w jego programie wyborczym. Ten – swoją drogą – sprawia wrażenie stworzonego w pośpiechu metodą kopiuj-wklej, gdyż zawiera liczne błędy literowe i typograficzne. Z dokumentu dowiadujemy się m.in. o tym, że do roku 2018 powstanie torowisko tramwajowe w ul. Długiej i Popowickiej oraz o wydzielaniu kolejnych pasów tramwajowo-autobusowych. Nie znajdziemy natomiast wzmianki o trasie alternatywnej dla połączenia przez ul. Kazimierza Wielkiego czy o zwiększeniu dostępności usług transportu zbiorowego na Nowym Dworze, Jagodnie i Psim Polu, co może pozostawiać nadzieję na komplementarność słów i programu wyborczego prezydenta.

Stachowiak-Różecka: tak! Dutkiewicz: nie!

Prezydent Wrocławia nie pozostawił suchej nitki na pomysłach swojej kontrkandydatki Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Możemy być zatem prawie pewni, że jedne z głównych postulatów kandydatki PiS nie zostaną wdrożone: nie dostaniemy się na wyspę centralną ronda Reagana przejściami naziemnymi, a po Wrocławiu nie będziemy przemieszczać się bezpłatną komunikacją zbiorową.

Czy stary-nowy prezydent rzeczywiście będzie bliżej mieszkańców? A może odmiana ta była tylko genialną akcją PR? Tego dowiemy się w trakcie najbliższych czterech lat.

 

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
  • Remont nawierzchni na rondzie Reagana

    W sobotę 4 czerwca 2022 r. rozpocznie się remont nawierzchni na rondzie Reagana przy peronie 1 i 2. W związku z tym swoje trasy zmienią linie tramwajowe 1, 2, 10, 33 i 70 oraz autobusowe C, D, 111,...


  • Zamknięcie mostu Piaskowego i otwarcie Pomorskiej

    Od dnia 28 maja 2022 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmian tras linii tramwajowych i autobusowych. Szczegóły znajdują się poniżej.


  • Zmiany tras linii 8, 9, 11, 17 i 23

    W związku z planowanym przeprowadzeniem prac związanych z wymianą szyn w torowisku przy moście Piaskowym, tylko w dniach 28-29 maja 2022 roku (sobota-niedziela) planowane jest wprowadzenie zmiany...


Raport specjalny: #TORYwolucja

Dutkiewicz bliżej transportu