Z pasją o komunikacji!

Od 13 do 24 lutego 2017 roku z powodu trwających ferii zimowych zostanie wprowadzonych kilka zmian w rozkładzie jazdy. Szczegóły poniżej.

Komunikacja tramwajowa i autobusowa będzie kursowała według szkolnych rozkładów jazdy.

Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez autobusy linii 133.

Autobusy linii 900L, 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze w ferie - nie będą realizowane kursy szkolne do Mokrego Dworu, do Gimnazjum w Siechnicach oraz kursy szkolne przez Pracze Odrzańskie.

(opracowano na podstawie: WTr UM)

Raport specjalny: Zmiany w komunikacji miejskiej
Raport specjalny: #TORYwolucja

Komunikacja miejska w okresie ferii zimowych